Worden de Drie Koningen zondag uitgewezen?


PR: Jong groenen spelen Drie Koningen na, deze zondag te Brussel, om te protesteren tegen het inhumane uitwijzings- en detentiebeleid van Fort Europa.

IN HET EUROPA VAN VANDAAG ZOUDEN DE KONINGEN UITGEWEZEN WORDEN ZONDER DAT ZIJ DE KRIBBE KONDEN BEREIKEN.

Brussel, 04.01.2008

Op zondag 6 januari, de dag der Drie Koningen, zal FYEG (the Federation of Young European Greens) en haar locale lidorganisaties EcoloJ (Wallonië), Jong Groen! (Vlaanderen) en Dwars (Nederland) protesteren tegen de inhumane behandeling van vluchtelingen, asielzoekers en sans-papiers in de Europese Unie. Dit in samenwerking met de Coordination Nationale des Sans Papiers (CNSP) Belgique.

Om 11u30 zal een processie van jonggroenen tesamen met de Drie Koningen afzakken naar het federale ontvangstscentra voor asielzoekers in Sint Pieters Woluwe (rue des Palmiers 80 te Brussel). Om daar geschenken aan te bieden aan de kinderen die daar in dat centrum tijdelijk hun woonst hebben. Daarna, om 14u, zullen de Drie Koningen een symbolische actie uitvoeren voor het Beursgebouw. Daar zullen zij protesteren tegen de ontolereerbaar harde en xenofobische praktijken die gepaard gaan bij de detentie en uitwijzing van asielzoekers, vluchtelingen en sans papiers. In de EU, waarbij uiteindelijk zijzelf het slachtoffer van worden. Groene parlementsleden van Ecolo en Meyrem Almaci van Groen! Zullen spreken op de actie, alsook Bartek Lech, woordvoerder van FYEG en een vertegenwoordiger van CNSP-Belgique.

VERKLARING

Wij, de jonggroenen in Europa, zijn verontrust over de harder wordende maatregelen die van Europa een onbereikbaar eiland maken. Een eiland dat Geïsoleerd ligt in een Wereldzee. Elke dag worden wij geconfronteerd met de brute beelden van stervende bootvluchtelingen. Elke dag moeten wij de gruwelijke beelden aanzien van de brutale schending van de mensenrechten tijdens de uitwijzing van personen op vliegvelden. Elke dag moeten wij de smeekbeden van de kinderen van asielzoekers aanhoren die opgesloten zitten in gesloten detentiecentra. Of wat met de sans papiers die zichzelf doodhongeren om te protesteren tegen hun inhumane lot. En elke keer dat we worden geconfronteerd met die verschrikkelijke beelden kunnen wij noch vergeten, noch negeren dat we steeds minder geloven in dat grote project waarvoor Europa zou moeten staan. Hoe kan men mogelijk achten dat wij ooit met het Europese project instemmen als dat lijdt tot het bouwen van een ondoordringbare bunker. Een bunker gebouwd op dode lichamen zodat haar oppervlakte schoon en zuiver blijft. Hoe wordt verwacht dat wij ons de Europese identiteit zullen aanmeten terwijl dat alleen maar een misplaatst gevoel van burgerschap kan brengen en terwijl die Europese identiteit elkeen anders die op Europese bodem wonen uitsluit en degenen daarbuiten denigreert.
Wij kunnen daarom de ontsporing van het Europese project , waarbij de heldere gele sterren van de EU niet langer te zien zullen zijn door de roestige gloed van prikkeldraad, niet langer tolereren.

Om al het voorgaande verwerpen wij de voorgestelde ‘Returns Directive’ waarbij de norm voor een detentieperiode op 18 maanden wordt gelegd. Dit voor personen wiens enige ‘misdaad’ erin bestaat om asiel te vragen in de Europese Unie. Daarom roepen wij de leden van het Europese Parlement op om deze ‘Returns Directive te amenderen voor ze te stemmen in Januari. We vragen ook een onmiddellijke stop aan de weerzinwekkende praktijken die de detentie van asielzoekers en vluchtelingen met zich meebrengen, zeker deze van minderjarigen. We vragen om onmiddellijke en grootschalige maatregelen om hun leefomstandigheden te verbeteren. We sporen de Europese Unie aan om mechanismen te creëren om zodoende lidstaten waarvan de asielprocedures tegen de UN Vluchtelingen Conventie en andere Internationale Conventies van de mensenrechten ingaan, te sanctioneren. En als laatste vragen wij de regeringen van lidstaten om een halt toe te roepen aan de onzekere en degraderende situatie waarin vele sans papiers leven. Dit kan door hen op zijn minst een legale status aan te bieden. Specifiek vragen wij de nieuwe Belgische regering om een voorstel te doen om sans papiers te regulariseren. Zeer zeker omdat sommige coalitiepartners dit beloofd hebben voor de verkiezingen, waarbij zij nu mislukken in het tonen van een humaan en goed bestuur. Daarom verklaren wij ons solidair met de sans papiers, woonachtig in Rue Royal 91 te Brussel. Zij ondernemen momenteel een hongerstaking.

Voor ons, jonggroenen in Europa, symboliseert het bezoek van de Drie Koningen een geschenk van culturele diversiteit dat zij die van ver komen ons brengen. De Drie Koningen waren buitenlanders die werden gerespecteerd om hun wijsheid en hun kostbare giften werden hun in dankbaarheid afgenomen. Hoe droevig is het wel niet dat door het huidige klimaat van xenofobie, gastvrijheid niet meer bestaat tegenover de Buitenlander. Hoe droevig is het wel niet dat IN VANDAAGS EUROPA DE DRIE KONINGEN ZOUDEN WORDEN VASTGEZET EN UITGEWEZEN VOOR ZE HUN GIFTEN KUNNEN AFGEVEN.

Laat ons protesteren als een eenheid tegen het verschrikkelijke regime van uitwijzing en detentie dat de muren van Fort Europa zou moeten rechthouden. LAAT ONS DE MUREN SLOPEN IN ONS HOOFD.

Getekend op 04.01.2008

FYEG
ECOLOJ
Jong Groen!
Dwars

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s