Mag het iets meer zijn?

Jong Groen! maakt haar prioriteiten bekend

Op zaterdag 10 november kiest Groen! een nieuwe voorzitter. De crisisperiode die we sinds 2003 gekend hebben, behoort eindelijk tot het verleden: vandaag staat Groen! er weer in alle parlementen, neemt een nieuwe generatie het politieke werk in handen en krijgen we de kans om te kiezen uit zes kandidaat-voorzitters. Toch wil dat voor Jong Groen! niet zeggen dat we ons nu geen zorgen meer moeten maken. Groen! moet immers weg van de kiesdrempel.

Het opnieuw veroveren van vier zetels in de Kamer en twee in de Senaat is slechts het begin, eigenlijk niet meer dan een noodzakelijke voorwaarde om weer vooruit te kunnen kijken. Nu is het moment gekomen om opnieuw open en vrij te debatteren, om Groen! verder te vernieuwen en uit te bouwen. Volgens ons is de voorzittersverkiezing de ideale kans om die discussie op een grondige, onderbouwde manier te voeren. Laten we die kans vooral met beide handen grijpen. Met deze eerste bijdrage hoopt Jong Groen! in elk geval het debat verder op gang te brengen en aan te geven wat voor ons de prioriteiten zijn voor de nieuwe voorzitter.

Een sterke groene partij in Vlaanderen is nodig. Het neoliberaal denken met het dogma van de ongebreidelde economische groei is uitgegroeid tot het alfa en het omega van politiek Vlaanderen, België en Europa. De ecologische en sociale gevolgen zijn desastreus: de klimaatopwarming, problemen van fijn stof, de schrijnende (kans)armoede en de aanvallen op sociale verworvenheden. Ecologisten daarentegen kiezen voor een ander model: een economie op maat van de mens in plaats van omgekeerd, een economie die de grenzen van mens en milieu respecteert. Groenen staan voor een radicaal ecologisch alternatief van duurzaamheid, rechtvaardigheid en solidariteit. Geen gerommel in de marge zoals bij andere partijen, maar een fundamenteel andere visie op mens, economie en maatschappij.

Ecologische politiek is vandaag de dag dus actueler dan ooit. Toch stellen we vast dat Groen! slechts 6 procent van de kiezers weet te overtuigen. Waar loopt het dan mis? Volgens Jong Groen! is er niet zozeer een probleem van ideeën, dan wel van benadering. Doordat de voorbije campagne bijna helemaal in het teken stond van het klimaat is (nog meer) het beeld ontstaan dat Groen! enkel staat voor een visie op milieu. Jong Groen! hoopt dat de nieuwe voorzitter iemand wordt die komaf wil en kan maken met deze enge perceptie. Een ecologische partij is immers per definitie een sociale partij, en dat moet geweten zijn. Groene politiek moet ook wervend zijn. De nieuwe voorzitter moet iemand zijn die ons ecologisch verhaal weer boeiend en begrijpelijk maakt voor een breed publiek. Onze communicatie mag bovendien wat minder angstig. Politici die hun eigen verhaal niet meer durven te vertellen uit vrees voor slechte opiniepeilingen of negatieve krantencommentaren, zullen door de kiezer – terecht- worden afgestraft. Groen! moet zijn rol als politieke trendsetter weer volop durven spelen en oplossingen blijven aanreiken die verder gaan dan het
onmiddellijk haalbare. Enkel zo kunnen we het geflirt met de kiesdrempel achter ons laten.

Naast het inhoudelijke verwacht Jong Groen! ook duidelijke, weloverwogen keuzes over de organisatie van de partij. Heel belangrijk is het versterken van het lokale niveau en de rol van de vele vrijwilligers die dagelijks hard werken voor de partij. De voorbije jaren is er te weinig naar hen geluisterd. Nu het crisismanagement achter ons ligt, krijgen we de kans om het anders aan te pakken. Voor de nieuwe voorzitter is dan ook de belangrijke taak weggelegd om het intern debat weer te versterken en organen als het partijbestuur, de politieke raad en de ledencongressen volop hun rol te laten vervullen. Vrijwilligers en mandatarissen moeten weer samen de
politiek-inhoudelijke én de politiek-strategische lijn kunnen uitzetten. Alleen zo realiseer je een grotere betrokkenheid en enthousiasme bij lokale mandatarissen en vrijwilligers. In een basisdemocratische politieke partij discussieert men van basis naar top, niet omgekeerd.

De nieuwe voorzitter van Groen! kiest voor een moeilijke, maar boeiende opdracht. Een enthousiaste, jonge federale fractie en een ervaren Vlaamse fractie zullen haar of hem daarin helpen. Vele leden staan klaar om opnieuw hun rol in de partij op te nemen. Ook het nieuwe bestuur van Jong Groen! wil haar taak als kritische jongerenpartij complexloos opnemen. Laten we de komende weken samen het debat voeren op een ernstige en onderbouwde manier. Zo’n debat kan de partij die ons zo dierbaar is alleen maar versterken. En dat moet uiteindelijk ook de betrachting zijn van elke kandidaat-voorzitter

Kristof Calvo en Eva Lauwers, woordvoerders van Jong
Groen!Namens het bestuur van Jong Groen!

Lang Leve Jong Groen!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s